Žestoka alkoholna pića u Srbiji

Na tržištu alkoholnih pića u Srbiji žestoka pića zauzimaju treće mesto sa nešto manje od 15% udela.

Rakija

Rakija je žestoko piće koje se najviše konzumira u Srbiji. Proizvede so oko 50 miliona litara od čega oko 30 legalno a 20 za ličnu upotrebu. U Srbiji, najveća količina rakije se proizvede od šljive a za njom slede jabuka i kruška.

Proizvodnja i izvoz rakije

Proizvodnja rakije je u porastu nekoliko zadnjih godina (50 mil. Litara, 60% legalno) jer je i izvoz rakije napredovao i u 2022 iznosi nešto manje 15 miliona evra. Proizvodnjom rakije se bavi više od 600 destilerija